Když v sobě někdo cítí krásnou báseň, co brání jejímu vnějšímu projevení?

Sri Chinmoy: Existují dva hlavní důvody. První důvod je ten, že když cítíte nějakou báseň, zpochybňujete ji; pochybujete, zda je skutečná či nikoli. Říkáte si: „Jak mohu mít tak krásný pocit? Před pěti minutami jsem lhala, před deseti minutami jsem na někoho žárlila, takže to je nemožné nyní něco takového cítit.“ Avšak to, co jste cítili před pěti minutami, nemá nic společného s tím, co cítíte teď. Mysl je tak chytrá. Když máte úžasný zážitek, velmi dobrý, vysoký zážitek, vaše mysl na něj okamžitě chrstne studenou vodu, protože nechce, abyste měli radost v její čisté podobě. Vaše mysl se vás okamžitě zeptá, jak můžete takovou věc zažívat, když jste se ještě před malou chvílí chovali tak nebožsky. Mysl vám řekne, že je to vše jen mentální halucinace. A v okamžiku, když se toho zážitku vzdáte, vám stejná mysl řekne: „Vidíš, jaký jsi blázen! Všechno jsi ztratil, všechno jsi zahodil. Jen Bůh Sám ví, kolik měsíců to bude trvat, než získáš tento zážitek znovu.“

Druhý důvod, proč nedokážete vyjádřit báseň, kterou máte uvnitř sebe, je, že existuje propast mezi vašimi pocity a tím, čím se stáváte. Když něco cítíte, pokud se tou věcí okamžitě nestanete, vaše vitální bytost se vzbouří. Vitální bytost má pocit, že jste pozvali cizince, který do vás má vstoupit, a začne žárlit. Chová se přesně jako dítě, když vidí, že matka s otcem někoho pozvali, aby s nimi pobyl v domě. Přirozeně začne žárlit, protože cítí, že nyní mu nebudou jeho rodiče schopni věnovat takovou pozornost jako předtím. Pokud v sobě něco cítíte, znamená to, že jste někoho nebo něco pozvali do svého domu, on však ještě nevstoupil. Jakmile jednou vstoupí, projevení je prakticky dosaženo, avšak než vstoupí, dítě se může vzpouzet. Může začít plakat a říkat: „Nechci ho, nechci ho.“ Avšak pokud rodiče zvážní a řeknou: „Pozvali jsme jej a on zde rozhodně zůstane,“ je po všem. Jestliže se jednou stanete tím, co cítíte, obtíž je překonána. Toto jsou dvě věci, které vám brání projevovat ve svém vnějším životě to, co cítíte uvnitř sebe.