Je umění jinou formou meditace?

Sri Chinmoy: Záleží na druhu umění. Pokud je to duchovní umění, potom je to zajisté forma meditace. Jestliže však hraješ nebožskou hudbu nebo píšeš nesnesitelné knihy nebo se při malování tvé myšlenky podobají pouliční stoce, o žádnou formu meditace se nejedná. Když tvoříš a tvé vědomí je při tom v nižším vitálním světě, nebude to forma meditace. Pokud však zpíváš něco oduševnělého nebo jsi ve velmi vysokém vědomí, zatímco tvoříš, pokud předmětu, jímž se zabýváš, dáváš sama sebe božským způsobem, potom to, co děláš, je rozhodně forma meditace. Musíš vědět, co tvoříš a kde je tvé vědomí, když to děláš.