Je umění renesanční doby více inspirované než moderní umění?

Sri Chinmoy: Tehdy mělo v sobě umění více duše a smysluplnosti než umění současné. V tom, co mnozí moderní umělci dělají, nevidím hlavu ani patu. Odvětí, že jsem člověk neznalý věci, a co vůbec vím o umění. Já však jednoduše řeknu: „Ano, nic o tom nevím, to je pravda. Ale když přede mne dáte práce Leonarda da Vinci nebo Michelangela a svou práci dáte hned vedle, proč mě jejich umění přitahuje a inspiruje, a vaše ne? Je to tatáž osoba, která soudí; mám tytéž oči, stejné srdce, stejné vnitřní vlastnosti a stejný nedostatek vědomostí.“ Neříkám, že všichni moderní umělci jsou špatní umělci. Zdaleka ne. Existují někteří vynikající moderní umělci. Avšak všeobecně nejsou moderní umělci tolik inspirující nebo povznášející jako umělci renesančního období. V oblasti tvůrčího umění byla ta doba daleko pokrokovější, duchovnější a duši více povznášející než současná.

Před několika měsíci jsem nakreslil sérii obrazů, ve kterých nikdo nic neviděl. Dal jsem jim však bombastická jména, abych dokázal, že jsou všechny duchovní! Většina moderních umělců dělá totéž. Co malují, ví jen Bůh. Když se jich však zeptáte, co vidí ve svém umění, jedná se o absolutní odhalení a projevení, absolutní kosmickou vizi. Když však Leonardo da Vinci maloval vědomí Mony Lisy, zachytil jej celé naprosto živě — Hrdost Věčnosti. Díváte se na Monu Lisu a vidíte, že je Božským Světlem a Nesmrtelným Životem.

Když je někdo velmi ošklivý, snaží se oblékat si ty nejdražší, nejkrásnější šaty. Pokud je však skutečně ošklivý, pak to nepomůže. Moderní umělci se zabývají pouze barvou, čárou a zvukem, ale není v tom žádná duše. Jak dlouho můžete oceňovat tělo a formu, jestliže jim chybí duch? Moderní malíři umí namalovat tělo člověka, jeho tělesné vědomí, ale není v tom žádný duch. Umí skládat hudbu, ale všeobecně v tom však není žádná božská harmonie. Proto pokud jde o duchovnost, moderní umělci nemohou uspět. Mnoha lidem to možná dává radost, ale jejich vědomí to neinspiruje ani nepovznese.