Existuje nějaká nejvyšší forma umění?

Sri Chinmoy: Ano, nejvyšší formou umění, tou absolutně nejvyšší formou umění pro hledajícího, je realizace Boha. Tato realizace musí být dosažena skrze aspiraci a zasvěcení. Aspirace a zasvěcení jdou ruku v ruce. Jestliže se staneš hudebníkem a je to tvé živobytí, musíš cítit, že tvá práce není práce, ale zasvěcená služba Nejvyššímu. Pokud ji bereš jako práci, kterou děláš pro peníze, potom se nejedná o umění. Jakmile hraješ, musíš aspirovat po dosažení Nejvyššího a musíš cítit, že zasvěcuješ svou schopnost, svou ochotu či své dosažení tomu Nejvyššímu v sobě. Jestliže to děláš, je to to nejlepší umění na zemi, absolutně nejvyšší umění v tvém životě aspirace.