Jak může člověk napsat duchovní hru?

Sri Chinmoy: Nejprve musíš přečíst několik duchovních knih. Potom se modlíš k Nejvyššímu, aby ti dal potřebnou inspiraci a potřebnou schopnost. Jestliže přečteš několik duchovních her, tvá fyzická mysl získá určitou praxi, jak pracovat s formou takové hry. Neznamená to, že budeš kopírovat něčí hru. Ne! Naučíš se styl, formu, ale forma není život; forma je tělo. Uvnitř těla musí být duše nebo duch. Pokud se potom budeš modlit k Nejvyššímu pro schopnost, jíž je inspirace, pak jakmile schopnost získáš, budeš formu již znát. Tehdy jí musíš dát ducha. Abys jí dal ducha shůry, musíš vzývat světlo Nejvyššího nebo Nejvyššího samotného. Jakmile duch vstoupí do formy, je to jako když život vstoupí do těla.