Jestliže je Nejvyšší Tvůrcem, nejvyšším Umělcem, není také zodpovědný za své stvoření?

Sri Chinmoy: Nejvyšší je odpovědný za vše; my jen musíme vědět, že nám dal omezenou svobodu. Rodiče stvořili dítě, ale nekontrolují každý jeho dech. Dali mu, řekněme, dolar a pozorují, co s ním dělá. Sledují, zda ho použije na to, aby si koupil duchovní knihu, nebo zda si koupí něco nebožského. Podobně tobě dává Nejvyšší omezenou svobodu a potom pozoruje, co s ní děláš. Tímto způsobem si hraje. Pokud vidí, že používáš Jeho svobodu božsky, potom ti dá svobody mnohem více. Pokud ji ale zneužiješ, potom si musíš vytrpět následky. Jak bys mohl dávat vinu chudákovi Nejvyššímu?

Avšak i když používáš svou svobodu dobrým způsobem, nezískáš plné uspokojení, dokud nebudeš používat svou svobodu k tomu, aby ses stala s Bohem jedním. Tehdy bude v tobě a skrze tebe vždy vědomě konat Nejvyšší. Je jako otec, který říká: „Chceš být šťastná svým vlastním způsobem. Dám ti příležitost. Ale protože se pořád snažíš držet si svou individualitu, proč bych tě měl neustále vést a ochraňovat. Dobře, používej svou individualitu, ale používej ji dobrým způsobem.“ Pokud ti dá schopnost a příležitost a ty ji zneužiješ a ze svého života uděláš zmatek, jak můžeš vinit Boha? Nejlepší je nechat Nejvyššího konat v sobě a skrze svou svobodu. Pouze pokud dovolíš Nejvyššímu, aby konal v tobě a skrze tebe, stane se svět dokonalým.