Jak mohu použít umění lásky jako inspiraci ve svém každodenním životě?

Sri Chinmoy: Když se modlíš a medituješ, ciť prosím, že láska, kterou máš, nemá nikoho vlastnit ani spoutávat. Láska, kterou máš, je pouze k tomu, aby se šířila, jen k tomu, aby dala osvícení druhým. Pokud někomu chceš dát svou božskou lásku, znamená to, že chceš vidět nějakého člověka jako sebe samého; chceš jej vidět jako přesnou repliku svého života. Dáváš, abys jej viděl jako prodloužení sebe samého. Když medituješ, musíš říci Nejvyššímu, že to, co ti dal, právě tuto věc chceš sdílet se svými bratry. Můžeš se podělit se všemi okolo sebe; není to jen možné, je to nevyhnutelné.