Je pro hledajícího nezbytné, aby oceňoval rozličné formy umění?

Sri Chinmoy: Jen tehdy, když si to hledající přeje. Jestliže hledající nedokáže oceňovat umění, nebude mu to stát v cestě. Pokud někdo nemá schopnost oceňovat umění, jeho duchovní pokrok to nijak nezpozdí. Řada duchovních Mistrů neznala ani základy umění; nic o tom nevěděli a nestarali se o to, jejich realizaci to však vůbec neoddálilo. Pokud máte schopnost umění ocenit, dělejte to, a pokud ji nemáte, nevadí. Vaše realizace Boha závisí zcela na vaši aspiraci.

Samozřejmě, pokud dokážete oceňovat něco dobrého na druhých, je vám to ku pomoci. Jestliže někdo dosáhl něčeho velkého ve světě umění a vy to dokážete ocenit, stává se pro vás jednodušším realizovat Nejvyššího, protože Bůh je i v umění. Pokud postrádáte schopnost oceňovat umění, pokud máte osobní předsudky proti určitým formám umění, neobtěžujte se tím. Zůstaňte pouze se svou aspirací, protože vaše vlastní aspirace vám dá realizaci. Pokud ale necítíte žárlivost vůči určitému umělci, pokud vůči němu nebo jeho umění nemáte osobní předsudky a pokud máte schopnost umění ocenit, potom bude váš pokrok celistvý a úplný.