Jak mohu meditovat na Nejvyššího v umění?

Sri Chinmoy: Neodděluj, prosím, Nejvyššího od umění. Voda a vzduch jsou neoddělitelné; podobným způsobem jsou Nejvyšší a umění neoddělitelní. Když medituješ na umění, ciť, že uvnitř umění je někdo, kdo je životním dechem umění. Ciť, že umění je tělo a uvnitř tohoto těla je duše. Jakmile duše odejde, tělo je bez života. Na druhou stranu, pokud je duše bez těla, nemá kde přebývat. Nemůže zůstat na ulici. Člověk bez domu je bezdomovec a dům bez člověka je zbytečný. Dům a člověk se navzájem potřebují, aby završili tutéž hru jako tělo a duše. Stejným způsobem jdou společně i umění a nejvyšší Umělec, aby tuto hru završili.

Když se díváš na umění, snaž se uvnitř něj vidět Umělce. Toto uděláš pouze tehdy, pokud je budeš brát jako jedno. Když uvidíš umění, ucítíš, že uvnitř umění je něco, co strašně potřebujete, a to je Nejvyšší. Nejvyšší je jak uměním, tak i umělcem, jak tvůrcem, tak i stvořením. Když si to uvědomíš, můžeš velmi snadno na Nejvyššího uvnitř umění meditovat.