Jak můžeme vstoupit do umění Nesmrtelnosti?

Sri Chinmoy: Do umění Nesmrtelnosti můžete vstoupit jen skrze neustálou aspiraci. Když meditujete, musíte cítit, že to, co je nekonečné, je nesmrtelné, a co je konečné, je smrtelné. Cokoli dalece přesahuje a překonává vaši pozemskou vizi, může být předmětem vaší meditace. Jestliže chcete meditovat, meditujte na něco rozlehlého. Podívejte se na oblohu, meditujte a rozlehlost oblohy do vás vstoupí. Nebo meditujte na rozlehlý oceán a vstoupí do vás vědomí oceánu. Vše, co je rozlehlé, je nesmrtelné. Rozlehlé vědomí oblohy a rozlehlé vědomí oceánu je nesmrtelné. Konečné vždy spoutává, nekonečné se rozpíná. Věc, která spoutává, nemůže být nikdy nesmrtelná, ale věc, která se rozpíná a osvobozuje, je nesmrtelná. Meditujte tedy, prosím, pouze na věci, které jsou rozlehlé.