Snaží se všichni umělci vyjádřit skrytou aspiraci?

Sri Chinmoy: Ano. Někteří to dělají vědomě a někteří to dělají nevědomě. Ty, kteří to dělají nevědomě, nedokážeme vždy ocenit. Všechny lidské bytosti se snaží realizovat Boha, ale s těmi, kteří neaspirují vědomě, nám obvykle není příjemné trávit čas. Všichni v průběhu Věčnosti realizujeme Boha, protože je to prostě Boží Plán. Avšak existuje velký rozdíl mezi vámi lidmi, kteří aspirujete vědomě, a těmi, kdo neaspirují. Jim může trvat miliony let, než dosáhnou toho, co vy uděláte za několik stovek let, když jste nyní začali aspirovat vědomě. Podobně musíte znát rozdíl mezi vědomě aspirujícími umělci a umělci nevědomě aspirujícími.