Měli bychom určitým způsobem nasměrovat svou pozornost, abychom ocenili velké umění?

Sri Chinmoy: Nejlepší je, když se stanete sami umělcem. Pokud se umělcem stát nedokážete, tehdy budete umělce oceňovat. Nejprve se chci něčím stát; pokud se tím stát nemohu, potom okamžitě vstoupím do někoho, kdo se tou věcí stal, a sjednotím se s ním. Když vstoupím do jeho duše a vytvořím si k ní volný přístup, když se s ním stanu jedním, vyvinu si postupně stejnou schopnost, kterou má on.

Existují lidé, kteří se nezajímají o umění jako je hudba, malba či tanec; starají se pouze o svou vlastní duchovní realizaci. Existovala řada duchovních Mistrů, kteří se nestarali o žádný druh umění kromě toho nejvyššího, kterým je realizace Boha a objevení Boha. Pokud však chcete být stromem s větvemi všude kolem a s miliony listů a květů, potom je pro vás naprosto nezbytné oceňovat druhé, kteří mají umělecké schopnosti, po kterých pláčete. Tím že je oceňujete, si postupně, krok za krokem vyvinete schopnost oceňovat jejich umění, a to je jeden ze způsobů, jak si rozvinout umělecké schopnosti.