Guru, existují určitá dosažení, která budou jedni lidé nazývat uměním a druzí vědou. Jaký je rozdíl mezi uměním a vědou?

Sri Chinmoy: Je pravda, že určitá dosažení budou někteří lidé nazývat vědou a někteří uměním. Musíme však vědět, že vědecké dosažení pochází většinou z mysli nebo intelektu nebo někdy dokonce ze záblesků intuice. Ale pokud tatáž věc pochází ze srdce nebo duše spíše než z mysli, je umění. Vědecké dosažení nemusí být z mysli, dokonce ani z intelektu; největší vědecká dosažení pocházejí přímo z intuitivní úrovně. Pokud však dosažení pochází ze srdce, z psychické bytosti, vnitřní bytosti, potom se jedná o umění, spontánní umění. Věc je stejná, ale nazýváme ji různými jmény podle toho, odkud pochází. Dvě továrny mohou vyrábět stejnou věc, ale právě proto, že výrobek pochází ze dvou odlišných továren, má dvě rozdílné značky. Ve skutečnosti je však ta věc stejná.