Guru, mohou všechny části bytosti vytvářet umění?

Sri Chinmoy: Ano, všechny části bytosti mohou vytvářet umění prostě tím, že něco oceňují. Jakmile někoho nebo něco oceňujeme, vytváříme umění. Samotné naše ocenění je formou krásy, tvořivou schopností nebo formou umění. Naše ocenění se stává aktem nabízení. Nabízení je tvoření a tvoření je umění. Dokonce i když jíme a oceňujeme jídlo, naše ocenění je okamžitě formou umění, protože naše ocenění dává život věci, kterou jíme. Jinak je bez života. Když vidíme květinu a oceníme ji, okamžitě té květině přidáváme krásu. Pokud použijeme své třetí oko, uvidíme, že květina již krásná je; ale ve chvíli, kdy ji oceníme, se naše ocenění stává přídavkem života ke kráse květiny samotné. Takže každá naše část, pokud ji správně používáme, může vytvářet formu umění.