Pokud bychom rádi psali poezii, ale ztratíme inspiraci, jak ji můžeme znovu získat zpět? Měli bychom ji prostě nutit?

Sri Chinmoy: Pokud se ji pokusíte nutit, bude mezi vaším prvním a druhým řádkem zející propast. První řádek bude naplněn světlem a druhý řádek bude čistá próza. Pokud se pokoušíte nutit inspiraci, aby k vám přišla, nepřinese to nic. Prostě na inspiraci čekejte. Někteří lidé napíší řádek a potom musí čekat deset dní nebo dokonce dva roky.

Protože vy jste hledající, dva roky čekat nemusíte. Vivékánanda říkával, že pokud nemůžete pít tu nejčistší vodu nebo vodu z Gangy, neznamená to, že musíte pít vodu z ulice. Ne, víte, že byste z toho onemocněli. Takže i tady, pokud nemůžete získat nejvyšší inspiraci nebo si ji po jednom řádku udržet, nejlepší je v tu chvíli už nepsat. Když budete následující den nebo příští den aspirovat, za několik dní získáte inspiraci. Nepokoušejte se dokončit tu báseň hned. Jinak skončíte s jedním diamantem a zbytek budou pouze kousky hliněné nádoby. Což by bylo to nejžalostnější. Pokud chcete něco nabídnout světu, musíte se pokusit udržet stejný standard.