Existuje nějaký rozdíl mezi cílem spisovatele, hudebníka a malíře?

Sri Chinmoy: Cíl mají stejný, ale jdou jinými cestami. Tím že člověk napíše esej, získá ohromnou radost; má pocit určitého dosažení. Někdo jiný získá nesmírnou radost tím, že zahraje nějakou skladbu. Tato radost má nesmírnou intenzitu a celé tělo takového člověka je prostoupeno vnitřní radostí. Díky této radosti kráčí člověk po cestě k nejvyššímu Cíli. Když napíšete třeba příběh a cítíte, že jste skutečně něčeho dosáhli, radost získaná z vaší tvořivosti je rychlost, s níž pak pochodujete či běžíte ke svému cíli. A radost, kterou někdo získá z hraní určité hudební skladby, je rychlost, s níž jde ke svému cíli. Cíl je stejný, ale jako básník nebo malíř nebo hudebník půjdete jinými cestami, podle toho, ze které úrovně získáváte svou inspiraci.