Je účelem umění přidat něco realitě?

Sri Chinmoy: Když tvoříte umění, okamžitě to přidá realitě ve smyslu inspirace, ve smyslu schopnosti, ve smyslu krásy. Jestliže je umělec upřímný a oddaný, potom pokaždé, když tvoří, nabízí nový život, vždy pokračující a vždy přesahující život, a vstupuje do Nesmrtelnosti. Hledající se zabývá věčným Životem, nekonečným Životem. Pokud je umělec hledající, potom neustále vytváří nový život, který se stává jedním s Nekonečností a Věčností. Pokud je to hledající, vytváří něco v nekonečné míře nebo vstupuje do něčeho nekonečného a věčného. Pokud však umělec není hledající, bude svým uměním přidávat k již existující schopnosti stvoření pouze malou kapku. Pokud není hledajícím, je jako dítě, které přidá svůj dolar k milionu dolarů svého otce. Jeho příspěvek je nekonečně malý, ale přece něco přidává.