Jak se můžeme naučit získávat z umění inspiraci, namísto abychom se z něj pouze těšili?

Sri Chinmoy: Pokud se těšíte z umění s láskou svého srdce, potom z něj automaticky získáváte inspiraci. Pokud se z něj však těšíte svou myslí, pak v ní uvíznete. Umění pouze poměřujete a soudíte. Tehdy, i když se z umění těšíte, přesto nepřichází jako inspirace. Pokud se z něj však těšíte svým srdcem, potom se s tím dílem ztotožňujete. Vaše srdce z něj získává inspiraci, protože je tam jednota. Tato inspirace je nyní uvnitř vás a přeměňuje se v aspiraci. Zítra bude odhalením a projevením.

Pokud máte radost ze srdce, je tam ztotožnění; pokud je to však radost v mysli, dokonce i když to oceňujete, chováte v sobě pocit, že vy sami byste namalovali tu věc nebo napsali nějakou věc lépe než tento umělec. Svou myslí se těšíte, a navíc zkoumáte a posuzujete. Když jde spolu s radostí zkoumání, nebudete schopni brát toto dílo jako inspiraci, protože v tu chvíli máte spoustu práce s posuzováním a opravováním. Těšíte se z něho, ale zároveň ukazujete svůj pocit nadřazenosti tím, že se dílo snažíte opravit a zdokonalit. Pokud se z něj však těšíte svým srdcem ztotožnění, automaticky získáte z umělcova výtvoru inspiraci. V srdci se s touto inspirací ztotožňujete a dříve nebo později se tato inspirace odhalí ve vašem životě jako nová forma stvoření.