Jak můžeme nejlépe pomoci nejvyššímu Umělci v jeho Umění?

Sri Chinmoy: Nejlepší způsob, jak pomoci nejvyššímu Umělci, kterým je Nejvyšší, je vědomou modlitbou za Jeho Vítězství. Nemůže existovat žádná větší služba. Používejme raději výraz „služba“ než „pomoc“. Pokud řekneme „pomoc“, okamžitě vystoupí do popředí ego. Jak se však chystáme pomoci Nejvyššímu, který má vše a je vším? Když řekneme „služba“, tehdy získáme pocit oddanosti, pocit ztotožnění. Když budeme brát svou modlitbu jako službu, On na nás bude pyšný, když ji však budeme brát jako pomoc, staneme se pyšnými my.

Ve chvíli, kdy řekneme: „Ó Nejvyšší, ať je ve mně a skrze mě každou vteřinu, po celou Věčnost, vyhlášeno Tvé Vítězství“, v tu chvíli musíme cítit, že Nejvyššímu sloužíme. Nejlepší službu, kterou Mu budeme schopni dát, je trvale se modlit, aby v nás a skrze nás, v našich drahých a skrze naše drahé a v každém jedinci a skrze každého jedince na zemi bylo vyhlášeno Jeho Vítězství. Pokud máme takovou stálou modlitbu, potom sloužíme nejvyššímu Umělci nejlépe.