Guru, spočívá nejvyšší cíl umění a umělce ve vyjádření nejryzejší duchovnosti?

Sri Chinmoy: Naprosto! Nejvyšší cíl spočívá pouze v ryzí duchovnosti. Duchovnost zde znamená Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost. Duchovnost je realitou každého člověka. Pokud člověk nakonec nedosáhne své vlastní reality, potom je vždy selháním. Takže konečný cíl jakéhokoli umělce, bez ohledu na to, jaký je to umělec, je duchovnost — pokud vůbec nějaký cíl jako takový má. Je to proto, že duchovnost je jediná realita, která ztělesňuje Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost. Umělec může dosáhnout tohoto cíle skrze svůj umělecký projev, když přitom setrvává v nejvyšším vědomí.

Duchovnost neznamená přebývat uvnitř jeskyně či na vrcholku Himálají. Neznamená to modlit se a meditovat někde v koutě. Ne! Duchovnost znamená božské naplnění života, božské odhalení a božské projevení života. Život ve svém plném rozkvětu se jmenuje duchovnost. Život musí rozkvétat lístek po lístku a potom, až se stane skutečnou květinou, se jmenuje duchovnost. Božský úsměv v nás, Úsměv Nejvyššího, musí být projeven. Když je projeven, říkáme tomu duchovnost. Duchovnost znamená přijmout život v jakékoliv formě a vidět každou vteřinu Stvořitele, jak tvoří a tančí v každé činnosti. Každou vteřinu musíme cítit, že uvnitř nás tančí Nejvyšší. Tančí, protože něčeho dosahuje a něčím se v nás a skrze nás stává.