Jak můžeme jako umělci vykonávat všechny své povinnosti?

Sri Chinmoy: Jako umělci můžeme provádět všechny své povinnosti, jestliže vidíme uvnitř všech svých povinností život inspirujícího a život naplňujícího nejvyššího Umělce. Pokud budeme brát všechny své povinnosti jako příležitosti, a ne jako těžká břemena, potom cokoli nabídneme světu, je nepochybně oddané a nádherné umělecké dílo.