Pomáhá zájem lidstva o scénická umění pokroku světa?

Sri Chinmoy: Tanec, divadlo a hudba jsou určeny k tomu, aby pomohly pokroku světa. Aspirace je nutně následována realizací a realizace je nutně následována manifestací. Pokud dělají účinkující vše s božským postojem, aby inspirovali a určitým způsobem povznesli diváky, potom to zajisté pomůže divákům v pokroku. V opačném případě nemůže špatný motiv účinkujících a špatný motiv obecenstva pokroku světa nijak pomoci. Inspirace, kterou dnes obecenstvo získává, musí být zítra rozšířena do vyšší a hlubší pravdy, a tomu říkáme aspirace.