Existuje nějaký duchovní význam tance jakožto umění?

Sri Chinmoy: Tanec je nepochybně forma umění. Pán Šiva je nejvyšší Tanečník. Svým svět ničícím tancem, jenž se nazývá Tandava, transformuje stvoření a dává mu nový život. V něm dosahuje význam tance nejvyšší výšky umění.