Je spojení jednoty mezi Guruem a žákem formou umění?

Sri Chinmoy: Absolutně! Je to nejvyšší formou umění. Toto umění zůstává po celou Věčnost. Tato vazba se nezruší ani v případě, že žák opustí Mistra. Kvůli nevědomosti může žák zrušit vnější spojení, ale v případě, že Mistr je skutečný jogín, pak vnitřní vazba bude zachována po celou Věčnost. Mistrovo přijetí žáka samotné se nazývá spojením, jednotou. Jakmile byl jednou žák přijat velkým jogínem nebo Avatárem, pak i v případě, že žák sám odejde, tak se nakonec vrátí. Může to trvat deset let nebo dvacet let nebo dvě stě let, a Mistr nemusí být v té době ve fyzickém těle, ale žák se vrátí. Pak se Mistr může ztotožnit s jiným Mistrem, který je ve fyzickém, pokud chce. Pokud cítí, že druhý Mistr může trochu pomoci jeho žákovi, pak umožní žákovi jít k tomuto jinému Mistrovi a bude v té době pracovat skrze a přes druhého Mistra.

Mistrova jednota s žákem a žákova jednota s Mistrem je tím nejvyšším. Když se žák stává jedním s Mistrem, přirozeně je to nejvyšší formou umění, protože Mistr ztělesňuje, odhaluje a projevuje Nejvyššího svým žákům. Můžeme říct, že pro ně představuje Nejvyššího. Co jiného může být nejvyšší umění, ne-li tato vytvořená žákova jednota se svým Guruem, který pro něj představuje Nejvyššího?