Můžeme použít meditaci, abychom zvětšili svou tvořivost?

Sri Chinmoy: Zajisté! Modlitba a meditace jsou jediný způsob. Mnoho lidí se nenarodilo jako básníci nebo umělci. Ale cvičením meditace vnesou do své bytosti literární schopnosti, malířské schopnosti, hudební schopnosti, protože meditace znamená nový život. Jakmile do vás vstoupí nový život, stanete se novým člověkem. Řekněme, že předtím jste nebyli umělci. Bůh vám dal určitý druh života s určitými schopnostmi. Když ale do vás vstoupí nový život, znamená to, že do vás vstupuje nová příležitost, nová cesta, nové světlo. V tu chvíli můžete lehce získat umělecké schopnosti.