Jak můžeme vědět, který talent máme rozvinout, jestliže máme různé umělecké sklony?

Sri Chinmoy: Pokud má hledající více uměleckých sklonů, musí se rozhodnout, který mu dává největší uspokojení. Protože jsem duchovní člověk, ovládám do určité míry různé umělecké formy. Mám talent na psaní básní a mám rovněž talent na psaní jiných věcí, jako jsou hry. Musím ale říci, že mám větší talent na psaní básní. Dokážu velmi snadno napsat každý den sto básní, pokud chci. Psaní poezie je pro mě jako pít vodu. Ale i tři hry denně by pro mě byly velmi obtížné. Je to proto, že na poli literatury je poezie mnohem blíže k duchovnosti než hry, příběhy nebo eseje a články. V Indii je umělec nazýván Zřec Pravdy. Ten, kdo vidí, se nazývá Kavi, Básník-zřec. Proč bych měl neustále cvičit své duchovní schopnosti, abych napsal několik her, jestliže poezie ke mně přichází spontánně, prakticky bez jakékoli námahy? Pokud musím říci, jakému literárnímu umění dávám přednost, řeknu přirozeně, že poezii. Budu rozhodně přikládat více důležitosti své poezii než hrám, příběhům a dalším věcem.

Ve tvém případě, pokud máš dvě nebo tři umělecké schopnosti, měla by ses rozhodnout pro tu, která ti dává největší radost, která k tobě přichází spontánně. Zároveň však není nic špatného na tom, pokud se snažíš rozvinout nebo zvětšit své schopnosti v různých uměleckých formách. Proč by ses měla omezit pouze na poezii či hudbu, jestliže máš rovněž jiný talent? Ve sportu existuje desetiboj pro ty atlety, kteří jsou všestranní. Podobně, pokud máš schopnost dělat dobře deset věcí, proč se spokojit pouze s jednou? Říká se však „devatero řemesel, desátá bída“. Pokud se toto rčení týká tebe, potom to nejlepší, co můžeš udělat, je zjistit, jaká forma tvořivosti ti dává nejspontánnější radost. To bude pro tebe ta pravá, na kterou se koncentrovat a kterou rozvíjet.