Má stříbrná barva nějaký význam ve vztahu k umění?

Sri Chinmoy: Stříbrná barva má zvláštní význam, který se dá aplikovat kdekoli. Znamená čistotu. Pokud někdo vidí tuto barvu během meditace, musí vědět, že ve svém životě dosáhl výrazného pokroku, pokud jde o čistotu. Pokud vidíte stříbrnou barvu, tehdy musíte cítit, že vaše mysl se pročišťuje, vaše vitálno se pročišťuje, vědomí vašeho těla se pročišťuje. Stříbrná je čistota. To platí pro stříbrnou barvu i v umění.