Jaké je nejvyšší umění aspirujícího života v případě hledajícího a v případě realizované duše?

Sri Chinmoy: Pro hledajícího je nejvyšším uměním života realizovat nejvyšší absolutní Pravdu. Pro realizovanou duši, která je věčným hledajícím, je nejvyšším uměním aspirujícího života stát se částí a součástí univerzálního Vědomí a zpřístupnit jej všem, kdo to potřebují.