Věřím, že existuje jen jeden Spasitel, a tím je Ježíš Kristus. Jak to zapadá do vašich představ?

Sri Chinmoy: V pořádku; váš Spasitel je velice skvělý člověk. Protože je velkým člověkem, má přirozeně nějaké sluhy. Řekněme, že jsem jeho služebníkem. Nevíte, kde tento skvělý člověk žije nebo jak se k němu dostat, ale já ano. Ačkoli mohu být jen jeho služebník, vím, kde Mistr žije, kde má sídlo a co dělá, a mohu vás tam vzít, abyste ho viděl. Nemůžete ho vidět bez mé pomoci nebo bez pomoci některého z jeho služebníků.

Myslíte si, že můžete jen zaklepat na dveře, a sám Mistr přijde a otevře vám dveře? Ne, Mistr neodpoví na klepání, pokud s ním nebudete mít velmi, velmi silné vnitřní spojení. Ale ke dveřím přijdu já. Podívám se na vás a pokud nejsem spokojen s vaší upřímností nebo aspirací, pak budu vědět, že ani on nebude mít zájem se s vámi setkat. Ale jestli potěšíte služebníka, půjdu a řeknu šéfovi, že někdo velmi příjemný se s ním chce setkat. Jelikož jsem s vámi tak potěšen, přirozeně řekne: „Dobře, přiveď toho člověka, o němž mluvíš.“ Tak vás k němu přivedu a má role skončí.

Ale co když ten velký džentlmen, kterým je Kristus, vám v tu chvíli vyhubuje? Když vás k němu vezmu, může vám říct: „Ty hlupáku! Před dvěma tisíci lety jsem měl jedno jméno a jednu formu. Myslíš si, že budu pokračovat se stejným jménem a stejnou formou navždy? Před dvěma tisíci lety jsem přišel v jednom těle, v jednom vědomí. Myslíš si, že se nemůžu změnit?

Ty opakovaně měníš své tělo; každých pár let měníš svůj byt. Musíš to měnit. Nemám já právo na změnu? Mám dva tisíce let pokračovat se stejnou formou, stejným tělem, stejným jménem, stejným oděvem, stejným vědomím? Měl bych a musím se změnit. Toto znamená pokrok. Změnil jsem své tělo: změnil jsem své jméno. Tvá duše ví, že ta osoba, která si říká můj služebník, mě reprezentuje na zemi. Jméno může být jiné, forma může být odlišná, vědomí může být jiné, ale Zdroj je stejný a schopnost je stejná. Představuje mou pravou skutečnost na zemi. Tak proč bych dělal tvou práci těžší, abys mě musel dosáhnout v Nebi, když se můžeš snadno setkat s mým bratrem, který je na zemi, a uvnitř něj mě najít?“