Jaký je váš osobní názor na Ježíše Krista? Věříte, že něčeho dosáhl?

Sri Chinmoy: Rozhodně. Můj osobní názor na Ježíše Krista je, že je Božím Synem. Pokud máte pocit, že ničeho nedosáhl, bohužel s vámi nemohu souhlasit. Na základě své vlastní realizace vím, že je skutečný Boží Syn a skutečný Spasitel světa. On byl realizovaný Bůh a byl plně osvícený. Měl srdce plné soucitu; jeho srdce bylo záplavou soucitu. On byl, je a vždy zůstane Spasitelem lidstva.

Ale pokud někdo říká, že je Spasitelem, jediným Spasitelem, a že Krišna, Buddha a ostatní nejsou Spasitelé, pak bohužel nemohu souhlasit, protože znám tyto velké Mistry stejně jako Krista. Pokud říkáme, že Kristus je jediný vyvolený Boží Syn, pak omezujeme Boha. Tito ostatní Mistři existovali. Tito všichni jsou Božími vyvolenými dětmi nejvyššího řádu. Jsou bratři a Bůh, Nejvyšší, je jejich Otec. Jak se tito Mistři stanou vyvolenými? Jsou vybráni proto, že obětovali své touhy: přijali pouze život aspirace — božské aspirace a vnitřního pláče.

Dosažení Ježíše Krista je mimořádné. Žádný duchovní hledající nemůže tuto Pravdu popřít. V okamžiku, kdy upřímný hledající vstoupí do oblasti spirituality, která je skutečnou realitou, v tom okamžiku okamžitě uvidí, jak velký, jak vznešený, jak vysoký, jak daleko za letem jeho představivosti je trůn Ježíše Krista. Toto říkám silou svého vlastního vnitřního zážitku a realizace.