Byl Kristus Avatár?

Sri Chinmoy: Avatar znamená přímý zástupce Boha — Boha v lidské podobě. Je otázkou individuálního názoru, zda byl Kristus Avatár. Mohu jen říct na základě své vlastní realizace a na základě vaší vlastní realizace můžete říct něco jiného. Na základě své vlastní realizace si přeji říct, že byl, je a bude vždy Avatárem. Pokud to někteří chtějí vyvrátit, mají naprostou volnost. Toto je moje osobní realizace.

Avatár je někdo, kdo je přímým představitelem Nejvyššího Absolutního, a který ztělesňuje zároveň Boží vizi a skutečnost. Kristus zároveň ztělesnil vizi a projevil skutečnost. Nejenže ztělesňoval, ale stále ztělesňuje a bude věčně ztělesňovat Boží vizi a skutečnost spolu s Krišnou, Buddhou, Rámakrišnou a dalšími. Všichni přišli ze stejného základu, jen s různými jmény. V tuto chvíli říkáme „Krišna“, protože se nám líbí forma Krišny. V příštím okamžiku budeme mít rádi formu Buddhy, a tak mu budeme říkat Buddha. V dalším okamžiku ho můžeme nazvat Kristem. Ale oni jsou věčně jedním: Kristus, Buddha, Krišna, Rámakrišna a další Avatáři.