Chtěl bych vědět, jaký je rozdíl mezi kosmickým vědomím a vědomím Krista.

Sri Chinmoy: Kristovo vědomí a kosmické vědomí jdou společně. Kosmické vědomí je jako dům. Jelikož se jedná o dům, očekává se, že tam někdo bydlí. Kdo tam bydlí? Kristovo vědomí. Pak opět v Božské hře hráči mění své role. Kristovo vědomí se stává halou, protože člověk, který si uvědomil Nejvyššího, se stal částí Nejvyššího a kosmické vědomí se stává obyvatelem sálu.

Vědomí Krista a kosmické vědomí jsou jedním. Někdy je Kristus uvnitř domu, žijící v kosmickém vědomí. Jindy je skutečnost obrácená. Kristus ztělesňuje kosmické vědomí. V jednu chvíli je někdo domem a v další chvíli je ten samý obyvatelem domu.

Na základě jeho nejvyššího vědomí, silou jeho neoddělitelné jednoty s jeho věčným Otcem, Kristus řekl: „Já a můj Otec jsme jedním.“ Jak to mohl říct? Po celou dobu říkáme, že Bůh je náš Otec, ale pro většinu z nás je to jen nejasná představa. Slyšeli jsme je to od svých rodičů nebo jsme si to přečetli v knihách. Ale v Kristově případě je to realita, živá skutečnost.