Byl Jidáš tak špatný nebo byl jen hloupý? Někdy, když jsem o něm čtu, je mi líto, že je takto obviňován.

Sri Chinmoy: Existují dva způsoby, jak se dívat na tuto událost. Jeden způsob je říct, že Jidáš byl velmi špatný, že všechno bylo jeho vina a že byl Kristus ukřižován kvůli Jidášovým zlým vlastnostem. Druhou možností je říct, že Jidáš byl nástrojem Boží Vůle. To znamená, že pokud by Bůh nechtěl, aby byl Jeho Syn ukřižován, pak by Ježíšovi nemohlo být ublíženo. Bůh chtěl, aby byl Ježíš ukřižován; proto použil Jidáše jako svůj nástroj, aby to zařídil.

Z nejvyššího hlediska je pro evoluci světa někdy nezbytné, aby se vykonala oběť na fyzické úrovni. Váš syn vás nemusí poslouchat, když mu řeknete, aby se choval správně. Ale pokud onemocníte, bude vás poslouchat. Tím, že Kristus vykonal tu nejvyšší oběť, Bůh urychlil pokrok lidstva. Kdyby lidstvo naslouchalo Kristu, pak by nebylo nutné, aby byl ukřižován.

Na druhou stranu musíme vědět, že svou roli také sehrály nepřátelské síly. Z jednoho pohledu bylo ukřižování Krista pro svět velkou ztrátou. Kdyby byl schopen žít ještě několik let, mohl by projevit více Božího Světla, a to by bylo pro světový duchovní vývoj velkým přínosem. Ale z pohledu Božího Věčného času to bylo všechno součástí kosmické hry. Takže to je velmi komplikovaná záležitost a každý musí vidět tuto událost podle úrovně svého vlastního vývoje.