Velký katolický mystik Meister Eckhardt kdysi řekl: „Já a můj Otec jsme jedním v mém pokračování.“ Katolická církev mu potom vyhrožovala upálením na hranici. Pro církev to bylo rouhání. Když člověk dosáhne seberealizace, do jaké míry má skutečné právo říkat: „Já a můj Otec jsme jedním?“

Sri Chinmoy: To, čemu říkáme seberealizace, má různé úrovně. Existují lidé, kteří realizovali Boha na vitální úrovni. Jiní ho realizovali na fyzické úrovni, na mentální nebo na intuitivní úrovni. Někteří ho realizovali na supramentání úrovni, která je za nadmyslí a daleko za mentální úrovní. Ale největší jogíni realizovali Boha ve všech úrovních, od nejvyšší až po nejnižší úrovně vědomí. Jednají vždy z Božského Vědomí, z Božího Vědomí. Jelikož jednají z Božského Vědomí a jsou absolutně jedním s Boží Kosmickou Hrou, mají plné právo říct, že jsou jedním s Bohem. Je to vlastní rodné právo každé duše být zcela jedním s Bohem.

Kristus měl naprostou pravdu, když řekl: „Já a můj Otec jsme jedním.“ Sri Rámakrišna, který byl uctívatelem Matky Kálí, se ve svých pozdějších letech ztotožnil s Kálí do takové míry, že ho jeho manželka Sarada Déví oslovovala Kálí a jeho žáci také říkali, že on a Matka Kálí jsou jedním. Ve svých raných meditačních letech se Rámakrišna horlivě modlil ke Kálí. A když byla jeho realizace na všech úrovních kompletní, stal se zcela vědomě jedním s Kálí. Jeho žáci a jeho manželka viděli a cítili, že není člověk, ale je samotnou bohyní Kálí. Kálí je bohyně a je Nejvyšší bohyně. Takže když člověk realizuje Boha na všech úrovních vědomí a je schopen jednat z Božího Nejvyššího Vědomí, pak může snadno říct, že on a Bůh jsou jedním. Ale pouze silou svého absolutního vědomého sjednocení s Bohem, Božským, Nejvyšším, může někdo prohlásit, že on a Bůh jsou jedním.