Jaká je převládající kvalita Krista?

Sri Chinmoy: Právě teď není možné, aby člověk vynesl všechny své božské vlastnosti do popředí; nejednají na jeho příkaz. Ale v případě velkých duchovních Mistrů jsou všechny kvality tam a oni je mohou kdykoli vynést do popředí. Pokud chtějí projevit soucit, projeví soucit. Pokud chtějí ukázat světlo, mír a blaženost, mají tyto vlastnosti na svůj pokyn a zavolání.

Takže nemůžeme jmenovat jednu převládající kvalitu. Hledající musí cítit, jaká kvalita, který aspekt ho nejvíce inspiruje. Pokud má hledající rád aspekt soucitu, pak se bude modlit k Ježíši, aby mu ukázal svůj Soucit. Pokud hledající potřebuje pokoru, řekněme, že se bude modlit k Ježíši, aby mu dal pokoru. Ale nemůžeme říci, že to jsou Kristovy převládající vlastnosti. Jako duchovní Mistr ztělesnil Kristus všechny božské kvality: pokoru, čistotu, soucit a tak dále. Ale také na základě své jednoty s Otcem ztělesnil i božskou autoritu. Pokud ho lidé chtějí kritizovat, mohou říci, že byl pyšný. Takto obyčejní lidé vnímají jeho božskou autoritu. Kristova božská autorita ale nebyla autokratická. Zdaleka ne. Autorita přišla silou jeho jednoty s absolutním Nejvyšším.