Říká se, že v tomto období se opět objeví Božský Avatár Kristus. Máte nějaké přesvědčení ze svého vlastního super-vědomí, které by nás v této oblasti mohlo osvítit?

Sri Chinmoy: Je to věc vnitřní víry. Skutečný Kristus se každodenně rodí v našem vědomí. Skutečný Kristus je Kristus, který je nesmrtelný, a ne Kristus, který žil třicet tři let; nikoli lidský Kristus, ale božský Kristus. Lidský Kristus, tesařův syn, žil na zemi třicet tři let, ale božský Kristus, který realizoval Boha, který se stal jedním s Bohem, který zastupoval Boha a stále zastupuje Boha na zemi, je stále naživu a současně se každý den rodí v lidských srdcích.