Je nějaký rozdíl mezi Ježíšovým učením a učením jógy?

Sri Chinmoy: Nakonec zde není žádný rozdíl. Kristus realizoval Boha a nabídl Boha lidstvu. V józe je také konečným cílem realizovat Boha a nabídnout ho lidstvu.

V józe máme čtyři cesty. Prvním třem říkáme hlavní a je tu jedna, která je větví, a je také velmi mocná. Tři hlavní cesty jsou: cesta karma jógy nebo nesobeckého řízení, cesta bhakti jógy nebo lásky, oddanosti a odevzdanosti, a cesta Džňána jógy nebo moudrosti. V Džňána józe je významná větev, kterou nazýváme rádža jóga, jóga mysticismu. Všechny tyto čtyři cesty vedou k určenému cíli.

Protože Kristovo učení bylo založeno na lásce a soucitu, mohlo by spadat do kategorie bhakti jógy. Ale znovu, musíme vědět, že láska sama je moudrostí. Říci, že láska je jedna věc a moudrost něco jiného, ​​je nesprávné. Ten, kdo miluje Boha, má největší moudrost. Láska a moudrost nesmějí být odděleny. Pokud někoho miluji, neustále mu sloužím. Skutečnou činností mého života, opravdovým účelem mého života je sloužit osobě, kterou miluji. Takže láska je služba a láska je moudrost. Ale když chceme odlišit cesty, říkáme, tato je láska, tato je moudrost, tato je služba a tak dále.

Tak, abychom se vrátili k tvé otázce, není zde konečný rozdíl v učení. Ale i ve stejném předmětu má každý učitel odlišný způsob interpretace nebo zdůrazňování pravdy. Pokud dva učitelé učí stejný předmět, budou ho interpretovat dvěma odlišnými způsoby. Ale v době zkoušení bude jen jediná zkouška. Konečným učením Ježíše Krista a konečným učením naší jógy je vědomá jednota s Bohem. Kristus řekl: „Já a můj Otec jsme jedním.“ My Indové říkáme: „Já jsem Brahman.“ Brahman je absolutní všepřesahující Skutečnost a Pravda.

Kristus předvedl čtyřiačtyřicet zázraků a míval velmi plodné a oduševnělý kázání. Ale stal se srdcem, hlavou a životním dechem lidstva ne kvůli svým zázrakům, ale protože vyslovil jednu větu: „Otče, ať se stane Tvá Vůle.“ Svět ho přijal, uchovává, cení si ho a uctívá ho kvůli jeho božskému vyjádření: „Otče, ať se stane Tvá Vůle. „

Duchovní Mistři se snaží přizpůsobit okolnostem, probouzející se vědomí každého jednotlivce. Pro některé je snazší sledovat cestu lásky, zatímco pro jiné cestu moudrosti. Stejně pro další je snazší sledovat cestu nesobeckého jednání. Ale Cíl, věčný Cíl, zůstává stejný. Ti, kteří následují tradiční indické cesty jógy a ti, kteří následují křesťanství, cestu Ježíše Krista, nakonec přijdou ke stejnému Cíli. Cíl je vždy jeden, ale cest může být mnoho.