Sri Rámakrišna a Svámí Vivékánanda

Kdo byl Rámakrišna?

Sri Chinmoy: Rámakrišna je dítětem Matky Kálí, dítětem Božské Matky, která je soucitem a láskou. Nejprve přišel k Matce Kálí, kosmické Matce, potom se stal Matkou samotnou.