Jak se liší vaše cesta od cesty Sri Rámakrišny?

Sri Chinmoy: Všechny cesty nakonec vedou ke stejnému cíli a cesta Sri Rámakrišny a má vlastní cesta jsou cestou lásky, oddanosti a odevzdání. Ale existují některé jemné rozdíly. Sri Rámakrišna řekl, že nemusíte číst žádné knihy; řekl, že všechno přijde zevnitř. Sri Rámakrišnovi vůbec nezáleželo na mysli. Řekl: „Žádná mysl! Jen plačte, plačte!“ Je pravda, že nejvyšší Moudrost, nejvyšší Poznání, pochází zevnitř. Ale protože nám Bůh dal mysl, cítím, že ji musíme do jisté míry využít tím, že čteme inspirativní a povznášející knihy napsané skutečnými duchovními Mistry. Ale opět, mysl je nedokonalá a přeji si, aby se žáci dostali za mysl. Sri Rámakrišnova cesta a naše cesta se nikdy nedostanou do konfliktu. Je to velmi vysoký duchovní Mistr a já pro něj mám tu největší lásku a obdiv. Napsal jsem hru a pár článků o Sri Rámakrišnovi. Před několika lety jsem pro Vivékánanda's Centennial napsal dvanáct článků o Svámí Vivékánandovi a Sri Rámakrišnovi.

Nikdy jsem neřekl, že naše cesta je lepší než cesta někoho jiného. Ne, v žádném případě. Ale pokud chcete znát rozdíly, mohu najít nějaké malé rozdíly. Oceňuji lásku, oddanost a odevzdanost Sri Rámakrišny. Ale také říkám, že musíme do jisté míry použít mysl. Vivékánanda, jeho nejdražší žák, využil mysl, když přišel na Západ. Vivékánanda byl intelektuální obr. Takže vždy existuje kompromis. Sri Rámakrišna se nestaral o studium a s obtížemi dokázal napsat své jméno. Ale ztělesnil nejvyšší Pravdu.

Sri Rámakrišna uctíval Matku Kálí, Božskou Matku. Zbožňoval Nejvyšší v ženské podobě. Cítil Božskou Matku ve svém nejvyšším vědomí. Ale nedovolil svým žákům, aby se stýkali se ženami. Řekl svým mužským žákům, aby se ženám vyhýbali. Cítil, že je to pro jeho žáky to nejlepší. Většina našich indických duchovních Mistrů žádali své žáky, aby se se ženami vůbec nestýkali, a žádali ženské žáky, aby se nestýkaly s muži. Ale já ve své filozofii říkám, že muži a ženy jsou Boží děti a musí jít společně. Jeden doplňuje druhého. Ale opět neexistuje žádný zásadní rozdíl mezi cestou mojí a cestou Sri Rámakrišny. Existují jen jemné rozdíly.