Jaký je rozdíl mezi vaší cestou a cestou súfismu?

Sri Chinmoy: Světlo súfismu a cesta, kterou sledujeme, jsou podobné. Cesta súfismu je cesta lásky a naše cesta je také cesta lásky. Nejsem dobře obeznámený se súfismem, ale mohu vám říct o naší cestě. Na naší cestě se božský milovník snaží stát neoddělitelně jedním s nejvyšším Milovaným. Bude to však chyba, pokud budeme říkat, že zůstáváme navždy božským milovníkem a Milovaný vždy zůstává Milovaným. Božský milovník a milovaný Nejvyšší hrají hru na schovávanou a mění vzájemně své role. Milovník pláče po Milovaném, a pak se milovník stává Milovaným. Když milovník pláče po Milovaném a Milovaný mu věnuje úsměv, začíná milovníkovo uspokojení. Je naplněn. Opět, když Milovaný vidí, že milovník po něm pláče, že pláče po své úplné jednotě s Ním, tehdy je uspokojen a naplněn. Ale tento pláč, který chce vidět v milovníkovi, není pláč níže postaveného. Ne, je to jen pocit vnitřní jednoty vyjádřený jiným způsobem. Může být vyjádřen úsměvem a také pláčem. Pláč a úsměv jsou jako panna a orel téže mince. Když pláče vědomí země a usmívá se vědomí nebe, Bůh Odhalený a Bůh Naplněný jsou kompletní.