Jste si vědom toho, co se současně odehrává na všech úrovních?

Sri Chinmoy: Mohu si být vědom toho, co se děje současně na všech úrovních, ale obvykle to není nutné. Vždycky však mám obecnou představu o tom, co se děje na všech úrovních. Je to jako dům. Pokud jsem v jedné místnosti, pak jsem si vědom všeho, co se tam děje; ale můžu mít také obecnou představu o tom, co se děje v ostatních místnostech. Pokud však pracuji na určité úrovni, abych pomohl svým žákům, jsem si více vědom toho, co se děje v této úrovni.

Co se týče života mých žáků, existuje něco, do čeho nejsem zapojen? Pokud trpí jeden žák kvůli chování jiného žáka, nakonec jsem to já, kdo bude trpět. „Je to mimo mě.“ To jsou slova, která používám, ale ve skutečnosti trpím já. Říkám: „Neobtěžujte mě, neobtěžujte mě,“ ale když se něco pokazí, vím, jak moc trpím. Moje utrpení je naprosto nesnesitelné, když žák upřímně trpí.