45.

Když mi chce Bůh rychle nabídnout Svoji Ruku plnou požehnání,
pokaždé využije anděla.
Sri Chinmoy, Andělé, (knižně nevydáno), 2014