44.

Velké je překvapení, když si myslíme, že andělé neexistují. Větší je překvapení, když věříme v jejich existenci, ale nevidíme je. Největší je překvapení, když věříme v jejich existenci, vidíme je, a přesto nenasloucháme jejich radám.
Sri Chinmoy, Andělé, (knižně nevydáno), 2014