10010

Každý den zvětšuje
svou zázraky konající víru.
Proto zachraňuje svůj život
před zničující záhubou pochyb.