10017

Aspirace je neustále připravená
podat si s tebou ruku.
Ale zeptej se sám sebe:
jsi připraven podat ruku
aspiraci?