10020

Bůh je vždy připraven
zveřejnit knihu o tvém srdci.
Ale napsal jsi nebo napíšeš
takovou knihu o svém srdci,
kterou Bůh radostně a hrdě zveřejní?