10025

Poslouchám Boha.
To znamená, že mé srdce
miluje Boha.

Mé srdce miluje Boha.
To znamená, že můj život
potřebuje Boha.