10026

Jestliže tvé srdce neaspiruje,
pak se tvé mysli může snadno zmocnit
prázdnota lhostejnosti.