10028

Je opravdovým hledajícím.
Proto ho jeho duše
každý den inspiruje,
aby obnovil svůj životní slib zdokonalení.