10030

Ó má mysli,
nemáš-li nic jiného na práci,
tak alespoň obdivuj
vznešené sliby naplnění Boha
své duše tady na zemi.